"Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik."
(Yâsîn Sûresi/28. Ayet)
"Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler."
(Yâsîn Sûresi/29. Ayet)

"İnsanın gönlünü kaptırdığı dünya, Allah katında ölü bir oğlaktan daha değersizdir."

Rasulullâh (sallallâhu aleyhi ve sellem)

Yalansızlıktır

Hakkında

Yetenek sizleri ortalama insanların üzerine çıkartır. Çalışmak sizi yetenekli insanların üzerine çıkartır.