"İnsanın gönlünü kaptırdığı dünya, Allah katında ölü bir oğlaktan daha değersizdir."

Rasulullâh (sallallâhu aleyhi ve sellem)