"Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik."
(Yâsîn Sûresi/28. Ayet)
"Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler."
(Yâsîn Sûresi/29. Ayet)