Kırk akıllıyı bir kuyunun başına toplayan deli,
kaybedilmemesi gereken bir değerdir.